Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców – 20.05.2022